Asortyment

Badania gruntów

Zgodność z normą EN 933-8 lub PN-BN 8931-01

Producent: EMEL - Polska

Zgodność z normą EN 933-8

Producent: ALFA - Turcja

Zgodność z normą EN 933-8 lub PN-88/B-04481

Producent: EMEL - Polska

Zgodność z normą EN 933-8 i innymi

Producent: ALFA - Turcja

Zanieczyszczenia organiczne w gruntach i kruszywach

Zgodność z normą EN 933-9

Producent: ALFA - Turcja

Do oceny stopnia zagęszczenia gruntu

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Mierniki wilgotności

Granica płynności

Zgodność z normą PN-88/B-04481

Producent: ALFA - Turcja

Zgodność z normą PN-88/B-04481

Producent: ALFA - Turcja

Do określania granicy płynności gruntu

Producent: ALFA - Turcja

Do określania granicy płynności gruntu

Producent: ALFA - Turcja

Zgodność z normą PN-88/B-04481

Objętościomierze

Penetrometry

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Zgodność z normami: PN-B-04452, EN ISO 22476-2, ENV 1997-3, EN 1997-2

Zgodność z normami: EN ISO 22476-2, PN-B-04452, DIN 4094

Wodoprzepuszczalność

Zgodność z normą PN-60/B-04493

Producent: EMEL - Polska

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Wyciskacze do próbek

Proctor/CBR

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Zgodność z normą EN 13286-2 i innymi

Producent: ALFA - Turcja

Zgodność z normami: EN 13286-2, PN-88/B-04481 i innymi

Zgodność z normą EN 13286-2 i innymi

Producent: ALFA - Turcja

Zgodność z normą EN 13286-47 i innymi

Producent: ALFA - Turcja

Zgodność z normą EN 13286-47 i innymi

Producent: ALFA - Turcja

Zgodność z normą EN 13286-47 i innymi

Producent: ALFA - Turcja

Zgodność z normą BN-70/8931-05

Producent: EMEL - Polska

Zgodność z normą EN 13286-2 lub PN-88/B-04481

Producent: EMEL - Polska

Zgodność z normą EN 13286-2 lub PN-88/B-04481

Producent: EMEL - Polska

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Zgodność z normą EN 13286-2 lub PN-88/B-04481

Producent: EMEL - Polska

Zgodność z normą EN 13286-2 lub PN-88/B-04481

Producent: EMEL - Polska

Zgodność z normą EN 13286-2 lub PN-88/B-04481

Producent: EMEL - Polska

Konsolidacja gruntu - Edometry

Bezpośrednie ścinanie

Testy trójosiowe

EMEL S.C.
04-320 Warszawa, ul.Pokrzywnicka 12

tel./fax +48 22 610 57 92
e-mail: emel@rubikon.pl


Dostawy i serwis :
Jan Ryczanowski
GSM +48 606 356 690
e-mail: emel@rubikon.pl

 

Karol Jakoniuk
GSM +48 662 137 222
skype: karoljakoniuk.emel
e-mail: emel@rubikon.pl

Leszek Sarnowski
GSM +48 602 28 68 59
e-mail: sarnowski@neostrada.pl

Dane mapy
Dane do Mapy ©2018 Google
Dane mapyDane do Mapy ©2018 Google
Dane do Mapy ©2018 Google
Mapa
Satelita
100 m