Asortyment

Rozdzielacze kruszyw

Badanie ścieralności kruszyw

Zgodność z normami: EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 13892-3, EN 14157

Zgodność z normami: EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 13892-3, EN 14157

Kruszarki

Inny sprzęt do kruszyw

Zgodność z normą PN-BN 08931-01 lub EN 933-8

Producent: EMEL - Polska

Zgodność z normą EN 933-8

Producent: ALFA - Turcja

Zgodność z normą PN-BN 08931-01 lub EN 933-8

Producent: EMEL - Polska

Zgodność z normą EN 933-8

Producent: ALFA - Turcja

Zgodność z normą EN 933-6

Producent: EMEL - Polska

Zgodność z normą EN 933-6

Producent: EMEL - Polska

Zgodność z normami EN 1097-3 i EN 12350-6

Zgodność z normą PN-78/B-06714-40 lub EN 13055-1

Zgodność z normą EN 933-9

Producent: ALFA - Turcja

EMEL S.C.
04-320 Warszawa, ul.Pokrzywnicka 12

tel./fax +48 22 610 57 92
e-mail: emel@rubikon.pl


Dostawy i serwis :
Jan Ryczanowski
GSM +48 606 356 690
e-mail: emel@rubikon.pl

 

Karol Jakoniuk
GSM +48 662 137 222
skype: karoljakoniuk.emel
e-mail: emel@rubikon.pl

Leszek Sarnowski
GSM +48 602 28 68 59
e-mail: sarnowski@neostrada.pl

Dane mapy
Dane do Mapy ©2018 Google
Dane mapyDane do Mapy ©2018 Google
Dane do Mapy ©2018 Google
Mapa
Satelita
100 m