Badania

Badanie wytrzymałości

Laboratorium
Laboratorium, w którym wykonuje się i bada próbki, powinno mieć stałą temperaturę 20 ± 2 ºC i wilgotność względną co najmniej 65 %.
 
Konsystencja normowa zapraw
Zaczyn cementowy o konsystencji normowej wykazuje określony opór podczas zanurzania bolca znormalizowanego. Określenie ilości wody wymaganej do uzyskania konsystencji normowej uzyskuje się na podstawie wielokrotnych prób zanurzenia bolca w zaczynach cementowych o różnej zawartości wody.
 
Do badania stosuje się Aparat Vicata z bolcem ( rys. 1c Normy PN-EN 196-3 ) z nierdzewnego metalu.
Średnica bolca 10,00 ± 0,05 mm, długość robocza 50 ± 1 mm, masa części ruchomych części 300 ± 1 g.
Stożkowy pierścień Vicata ( wykonany z ebonitu, metalu lub tworzywa sztucznego ) o wysokości 40,0 ± 0,2 mm,
Ø wew. górna 70,0 ± 5 mm, Ø wew. dolna 80,0 ± 5 mm.
Płytka szklana o grubości minimum 2,5 mm.
 
Aparatura
C 360              Automatyczny Aparat Vicata ( str. 332 w katalogu TECNOTEST )
C 361              Ręczny Aparat Vicata ( str. 334 w katalogu TECNOTEST )
C 361/1         Modyfikowany ręczny Aparat Vicata do gipsów ( str. 342 w katalogu TECNOTEST )
1.0306                       Automatyczny Aparat Vicata ( str. 1.15 w katalogu TESTING )
C 090              Ręczny Aparat Vicata ( str. 31 w katalogu ALFA )
 
Wykonanie badania
Opisane zostało w punkcie 5.2 Normy PN-EN 196-3.
 
Aparatura powiązana :
Waga o dokładności 1 g. ( zobacz Wagi )
Cylinder pomiarowy lub biureta o dokładności 1 % w odniesieniu do mierzonej objętości.
Mikser laboratoryjny zgodny z wymogami PN-EN 196-1 ( zobacz miksery laboratoryjne )
 
Normy powiązane :
PN-EN 196-1    Metody badania cementu. Część 1 : Oznaczanie wytrzymałości.

Badanie wytrzymałości

Laboratorium
Laboratorium, w którym wykonuje się i bada próbki, powinno mieć stałą temperaturę 20 ± 2 ºC i wilgotność względną co najmniej 65 %.
 
Konsystencja normowa zapraw
Zaczyn cementowy o konsystencji normowej wykazuje określony opór podczas zanurzania bolca znormalizowanego. Określenie ilości wody wymaganej do uzyskania konsystencji normowej uzyskuje się na podstawie wielokrotnych prób zanurzenia bolca w zaczynach cementowych o różnej zawartości wody.
 
Do badania stosuje się Aparat Vicata z bolcem ( rys. 1c Normy PN-EN 196-3 ) z nierdzewnego metalu.
Średnica bolca 10,00 ± 0,05 mm, długość robocza 50 ± 1 mm, masa części ruchomych części 300 ± 1 g.
Stożkowy pierścień Vicata ( wykonany z ebonitu, metalu lub tworzywa sztucznego ) o wysokości 40,0 ± 0,2 mm,
Ø wew. górna 70,0 ± 5 mm, Ø wew. dolna 80,0 ± 5 mm.
Płytka szklana o grubości minimum 2,5 mm.
 
Aparatura
C 360              Automatyczny Aparat Vicata ( str. 332 w katalogu TECNOTEST )
C 361              Ręczny Aparat Vicata ( str. 334 w katalogu TECNOTEST )
C 361/1         Modyfikowany ręczny Aparat Vicata do gipsów ( str. 342 w katalogu TECNOTEST )
1.0306                       Automatyczny Aparat Vicata ( str. 1.15 w katalogu TESTING )
C 090              Ręczny Aparat Vicata ( str. 31 w katalogu ALFA )
 
Wykonanie badania
Opisane zostało w punkcie 5.2 Normy PN-EN 196-3.
 
Aparatura powiązana :
Waga o dokładności 1 g. ( zobacz Wagi )
Cylinder pomiarowy lub biureta o dokładności 1 % w odniesieniu do mierzonej objętości.
Mikser laboratoryjny zgodny z wymogami PN-EN 196-1 ( zobacz miksery laboratoryjne )
 
Normy powiązane :
PN-EN 196-1    Metody badania cementu. Część 1 : Oznaczanie wytrzymałości.

EMEL S.C.
04-320 Warszawa, ul. Pokrzywnicka 12

tel./fax +48 22 610 57 92
e-mail: emel@emel.waw.pl

  

Leszek Sarnowski
GSM +48 602 28 68 59
e-mail: sarnowski@prolabo.pl

 

 

Dane mapy
Dane do Mapy ©2017 Google
Dane mapyDane do Mapy ©2017 Google
Dane do Mapy ©2017 Google
Mapa
Satelita
100 m