Oznaczanie czasów wiązania cementu wg PN-EN 196-3 Print E-mail
Badanie cementu - Concrete Tests
There are no translations available.

Oznaczanie czasów ( początku i końca ) wiązania wg PN-EN 196-3

 

Czas wiązania

Jako czas wiązania przyjmuje się okres, po którym igła zanurza się do określonej głębokości w zaczynie cementowym o konsystencji normowej.

 

Laboratorium do wykonywania próbek

Laboratorium, w którym wykonuje się próbki, powinno mieć stałą temperaturę 20 ± 2 ºC i wilgotność względną

co najmniej 65 %.

 

Laboratorium do badań

Pomieszczenie do badań lub wystarczająco duża komora klimatyzacyjna, powinny mieć stałą

temperaturę 20 ± 1 ºC i wilgotność względną co najmniej 90 %.

UWAGA : Napełnione pierścienie Vicata mogą być również przechowywane  skapieli wodnej

w temperaturze 20 ± 1 ºC , pod warunkiem, że kąpiel wodna da takie same wyniki.

 

Do oznaczania czasu początku wiązania stosuje się Aparat Vicata z igłą ( rys. 1d Normy PN-EN 196-3 )

o cylindrycznym kształcie.

Średnica igły 1,13 ± 0,05 mm, długość robocza 50 ± 1 mm, masa części ruchomych części 300 ± 1 g.

 

Do oznaczania czasu końca wiązania stosuje się Aparat Vicata z igłą ( rys. 1d Normy PN-EN 196-3)

o cylindrycznym kształcie ( średnica igły 1,13 ± 0,05 mm, długość robocza 50 ± 1 mm, masa części ruchomych części 300 ± 1 g. ) i pierścieniowej nakładki ( rys. 1e Normy PN-EN 196-3 )

 

Stożkowy pierścień Vicata ( wykonany z ebonitu, metalu lub tworzywa sztucznego ) o wysokości 40,0 ± 0,2 mm, Ø wew. górna 70,0 ± 5 mm, Ø wew. dolna 80,0 ± 5 mm.

Płytka szklana o grubości minimum 2,5 mm.

 

Aparatura

C 360              Automatyczny Aparat Vicata ( str. 332 w katalogu TECNOTEST )

C 361              Ręczny Aparat Vicata ( str. 334 w katalogu TECNOTEST )

C 361/1         Modyfikowany ręczny Aparat Vicata do gipsów ( str. 342 w katalogu TECNOTEST )

1.0306                       Automatyczny Aparat Vicata ( str. 1.15 w katalogu TESTING )

C 090              Ręczny Aparat Vicata ( str. 31 w katalogu ALFA )

 

Oznaczanie czasu początku wiązania opisane zostało w punkcie 6.2 Normy PN-EN 196-3.

 

Aparatura powiązana :

Waga o dokładności 1 g. ( zobacz Wagi )

Cylinder pomiarowy lub biureta o dokładności 1 % w odniesieniu do mierzonej objętości.

Mikser laboratoryjny zgodny z wymogami PN-EN 196-1 ( zobacz miksery laboratoryjne )

 

Normy powiązane :

PN-EN 196-1    Metody badania cementu. Część 1 : Oznaczanie wytrzymałości.

 

Copyright by: EMEL 2009-2020 / Designed by: TORN Studio Grafiki