Badanie konsystencji normowej zapraw cementowych wg PN-EN 196-3 Print
Badanie cementu - Concrete Tests
There are no translations available.

Badanie konsystencji normowej zapraw cementowych wg PN-EN 196-3

 

Laboratorium

Laboratorium, w którym wykonuje się i bada próbki, powinno mieć stałą temperaturę 20 ± 2 ºC i wilgotność względną co najmniej 65 %.

 

Konsystencja normowa zapraw

Zaczyn cementowy o konsystencji normowej wykazuje określony opór podczas zanurzania bolca znormalizowanego. Określenie ilości wody wymaganej do uzyskania konsystencji normowej uzyskuje się na podstawie wielokrotnych prób zanurzenia bolca w zaczynach cementowych o różnej zawartości wody.

 

Do badania stosuje się Aparat Vicata z bolcem ( rys. 1c Normy PN-EN 196-3 ) z nierdzewnego metalu.

Średnica bolca 10,00 ± 0,05 mm, długość robocza 50 ± 1 mm, masa części ruchomych części 300 ± 1 g.

Stożkowy pierścień Vicata ( wykonany z ebonitu, metalu lub tworzywa sztucznego ) o wysokości 40,0 ± 0,2 mm,

Ø wew. górna 70,0 ± 5 mm, Ø wew. dolna 80,0 ± 5 mm.

Płytka szklana o grubości minimum 2,5 mm.

 

Aparatura

C 360              Automatyczny Aparat Vicata ( str. 332 w katalogu TECNOTEST )

C 361              Ręczny Aparat Vicata ( str. 334 w katalogu TECNOTEST )

C 361/1         Modyfikowany ręczny Aparat Vicata do gipsów ( str. 342 w katalogu TECNOTEST )

1.0306                       Automatyczny Aparat Vicata ( str. 1.15 w katalogu TESTING )

C 090              Ręczny Aparat Vicata ( str. 31 w katalogu ALFA )

 

Wykonanie badania

Opisane zostało w punkcie 5.2 Normy PN-EN 196-3.

 

Aparatura powiązana :

Waga o dokładności 1 g. ( zobacz Wagi )

Cylinder pomiarowy lub biureta o dokładności 1 % w odniesieniu do mierzonej objętości.

Mikser laboratoryjny zgodny z wymogami PN-EN 196-1 ( zobacz miksery laboratoryjne )

 

Normy powiązane :

PN-EN 196-1    Metody badania cementu. Część 1 : Oznaczanie wytrzymałości.