Badanie stałości objetości stwardniałych zapraw cementowych PN-EN 196-3 Print E-mail
Badanie cementu - Badanie stałości objętości
There are no translations available.

Badanie stałości objętości stwardniałych zapraw cementowych za pomocą pierścieni Le Chateliera

 

Laboratorium

Laboratorium, w którym wykonuje się i bada próbki, powinno mieć stałą temperaturę 20 ± 2 ºC i wilgotność względną co najmniej 65 %.

 

Do oznaczenia stałości objętości stosuje się pierścienie Le Chateliera.

Pierścień z igłami pomiarowymi wykonany jest ze sprężystej taśmy blaszanej ze stopu miedziowo-cynkowego.

Powinien posiadać wymiary zgodne z przedstawionymi na rys. 2a Normy PN-EN 196-3.

Sprężystość pierścienia powinna być tak duża, aby, jak to pokazano na rys. 2c Normy PN-EN 196-3, pod wpływem masy 300 g umocowanej na jednej z igieł, końce igieł rozsunęły się do17,5 ± 2,5 mm bez trwałego odkształcenia.

 

Aparatura

C 374              Pierścień Le Chateliera + akcesoria ( str. 231 w katalogu TECNOTEST )

C 373              Łaźnia wodna Le Chateliera ( str. 231 w katalogu TECNOTEST )

 

Oznaczanie stałości objętości opisane zostało w punkcie 7.2 Normy PN-EN 196-3.

 

Aparatura powiązana :

Waga o dokładności 1 g. ( zobacz Wagi )

Cylinder pomiarowy lub biureta o dokładności 1 % w odniesieniu do mierzonej objętości.

Mikser laboratoryjny zgodny z wymogami PN-EN 196-1 ( zobacz miksery laboratoryjne )

Komora klimatyczna, w której można uzyskać temperaturę 20 ± 1 ºC  i wilgotność względną co najmniej 98 %.

 

Normy powiązane :

PN-EN 196-1    Metody badania cementu. Część 1 : Oznaczanie wytrzymałości.

 

 

Copyright by: EMEL 2009-2020 / Designed by: TORN Studio Grafiki