Badanie wytrzymałości w dojrzewającym betonie instrumentem ConReg. Print
Badanie betonów - Concrete Tests
There are no translations available.

ConReg jest systemem pomiarowym nowej generacji, który działa w oparciu o analizę zmian temperatury dojrzewającego betonu. Został skonstruowany do określania wytrzymałości formowanych konstrukcji betonowych lub elementów prefabrykowanych. System ten umożliwia uzyskiwanie danych o temperaturze i wytrzymałości betonu bezpośrednio w formowanej konstrukcji w czasie całego procesu dojrzewania betonu. Dokładne monitorowanie zmian temperatury w formowanej konstrukcji betonowej jest szczególnie ważne na początku procesu dojrzewania ( w pierwszych 3 dobach ).W pierwszym etapie dojrzewania wyzwala się najwięcej ciepła i następuje najszybszy przyrost wytrzymałości. Przebieg procesu dojrzewania jest zależny od zmian temperatury w konstrukcji. Wyższa temperatura powoduje szybszy przyrost wytrzymałości, niska temperatura spowalnia przebieg procesu dojrzewania betonu. Precyzyjne śledzenie zmian temperatury i przyrostu wytrzymałości betonu w konstrukcjach lub elementach prefabrykowanych za pomocą systemu ConReg ma istotne znaczenie zarówno techniczne jak i ekonomiczne. W celu zmierzenia temperatury i wytrzymałości w konstrukcji wprowadza się jeden koniec przewodu tzw. termopary w konstrukcję a drugi koniec podłącza się do instrumentu pomiarowego. W konstrukcji wybiera się punkty krytyczne i tam umieszcza się końce termopar. Instrument odczytuje na bieżąco chwilową wytrzymałość konstrukcji. Dane importowane do programu komputerowego przedstawione są w postaci wykresów graficznych.


Główne zalety :

• podjęcie właściwych decyzji dotyczących obciążenia konstrukcji, czy czasu rozformowania produkowanych elementów.

• Oszczędność czasu i materiału w całym procesie


Instrument do badań:

Instrument ConReg 706