Badanie wytrzymałości betonów metodą "Pull-Out" Print
Badanie betonów - Badanie zmian długości
There are no translations available.

Metoda "Pull-Out". Jest to ogólna nazwa nieniszczących badań wytrzymałości betonu na ściskanie. Dzięki nim możemy skontrolować jakość wykonania i sposobu pielęgnacji warstwy zewnętrznej betonu. Istota badań polega na pomiarze wartości siły potrzebnej do wyrwania z betonu stalowej kotwy. Kształt kotwy rożni się w zależności od zastosowanej techniki. Może być to kotew zabetonowana w konstrukcji ( LOK-TEST ) lub umieszczona w otworach specjalnie do tego celu nawierconych ( CAPO-TEST ). Obciążenie jest przekazywane za pośrednictwem siłownika hydraulicznego, który z jednej strony przekazuje siłę wyrywającą na trzpień kotwy, z drugiej zaś dociska powierzchnię betonu za pośrednictwem centrycznego pierścienia oporowego. Pierścień ten, dzięki właściwemu doborowi proporcji swoich wymiarów w stosunku do głębokości położenia kotwy oraz wymiarów samej kotwy, wymusza złożony stan naprężenia, który w efekcie prowadzi do zniszczenia. Na podstawie ustalonych doświadczalnie zależności pomiędzy rejestrowaną siłą wyrywającą kotew, a wytrzymałością betonu na ściskanie  szacuje się wytrzymałość betonu na ściskanie. Metoda znajduje zastosowanie przy sprawdzaniu rezerw wytrzymałości w elementach betonowych przed ich obciążeniem, kontroli przy odbiorze elementów betonowych itp.