Badanie wytrzymałości betonów metodą "LOK-TEST" Print E-mail
Badanie betonów - Metody nieniszczące
There are no translations available.

Metoda "LOK-TEST". Jest najczęściej wykorzystywaną odmianą metody "pull-out".Jest to tryb pomiaru polegający na wyrywaniu uprzednio zabetonowanej stalowej kotwi o głowicy w kształcie okrągłego dysku o średnicy 25 mm, która jest obciążona w sposób przedstawiony na rysunku. Podstawowym zastosowaniem tej odmiany metody "pull-out" jest nieniszcząca kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie we wszelkiego rodzaju nowo wznoszonych konstrukcjach betonowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których ważna jest znajomość tej wytrzymałości w trakcie realizacji obiektu.

 

 

Aparatura do badań:

Zestaw do badań LOK-TEST Nr kat. AT 343 (389 str. w kat. TECNOTEST)

 

 

 

 

Copyright by: EMEL 2009-2020 / Designed by: TORN Studio Grafiki