Badanie wytrzymałości betonów metodą "CAPO-TEST" Print
Badanie betonów - Metody nieniszczące
There are no translations available.

Metoda "CAPO-TEST". Badanie CAPO-TEST jest odmianą metody „pull-out” LOK-TEST, stosowaną w istniejących konstrukcjach. Umożliwia ona szybkie określenie wytrzymałości na ściskanie warstw przypowierzchniowych betonu. Różni się ona od metody LOK-TEST konstrukcją głowicy kotwy i sposobem jej mocowania. W przypadku CAPO-TEST jest to samo rozprężający się pierścień, który wprowadza się do wyżłobienia wycinanego frezem wewnątrz odwiertu. Odwiert wykonuj się po uprzednim zlokalizowaniu zbrojenia i wyrównaniu powierzchni. Do jednego badania potrzeba co najmniej 5 punktów pomiarowych. Punkty pomiarowe powinny być rozmieszczone równomiernie na powierzchni, przy czym odległości osi kotwy nie mogą być mniejsze niż: 100 mm od krawędzi i narożników i 50 mm od zbrojenia. Wytrzymałość betonu na ściskanie odczytuje się z tabel na podstawie otrzymanych wartości siły wyrywającej. Ze względu na prostotę pomiaru i jego dużą wiarygodność, CAPO-TEST jest uznawany za najbardziej miarodajny sposób szybkiego określania charakterystyki wytrzymałościowej betonu w istniejących konstrukcjach, ze szczególnym uwzględnieniem warstw przypowierzchniowych, które często decydują o rzeczywistej trwałości obiektu.

 


Aparatura do badań:

Zestaw do badań CAPO-TEST Nr kat. AT 341 (389 str. w kat. TECNOTEST)

Zestaw do przygotowania otworów i kotew Nr kat. AT 342 (389 str. w kat. TECNOTEST)