Badanie wytrzymałości betonu metoda sklerometryczną ( Młotkiem Schmidta ) Print
Badanie betonów - Metody nieniszczące
There are no translations available.

Badanie wytrzymałości betonu metoda sklerometryczną ( Młotkiem Schmidta )Jedną z metod nieniszczacych badań wytrzymałości betonu jest metoda sklerometryczna czyli badanie wytrzymałości betonu za pomocą Młotka Schmidta.

Opis przeprowadzania badań opisany jest w instrukcji nr 210 Instytutu Tchniki Budowlanej i w Normach PN-74/B-06262 i PN-EN 12504-2 .

Znane są 4 typy Młotków Schmidta :

  • Typ N - normalny o energii uderzenia 2,21 Nm , stosowany do badania betonu zwykłego w konstrukcjach monolitycznych i elementach prefabrykowanych.
  • Typ L - lekki o energii uderzenia 0,74 Nm , stosowany do badania betonów lekkich i zapraw
  • Typ M - ciężki o energii uderzenia 29,5 Nm stosowany do badania nawierzchni dróg , mostów , lotnisk i masywnych konstrukcji
  • Typ P - wahadłowy o energii uderzenia 0,88 Nm stosowany do badania materiałó o małej twardości i wytrzymałości ( np tynku, stwardniałych zapraw murarskich , gazobetonu itp. )
Zobacz oferowane Młotki Schmidta

  • Oznaczanie mrozoodporności (automatyczna zamrażarka)
  • Oznaczanie nasiąkliwości
  • Oznaczanie niejednorodności i wytrzymałości (betonoskop ultradźwiękowy)
  • Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu
  • Oznaczanie wytrzymałości na zginanie