Przyrządy do badania kruszywa
There are no translations available.

W ulotce, którą można pobrać poniżej przedstawiamy typowe przyrządy i urzadzenia do badania kruszywa. Są to np. przyrządy do badania ścieralności kruszyw: Bęben Los Angeles, bęben Micro Deval, tarcza Boehmego, szeroka tarcza ścierna, maszyna PSV, maszyna ścierna Dorry.
Oferujemy także: sita laboratoryjne, wstrząsarki do sit, myjki ultradźwiękowe, rozdzielacze próbek, przyrządy do pobierania próbek kruszywa, kruszarki, suwmiarkę Schultza, zestaw do oznaczania wskaźnika piaskowego, stół do badania hydrostatycznego, przyrząd do badania przepływu kruszywa drobnego i grubego, przyrząd do badania ziaren starych i zwietrzałych i wiele innych.

Kliknij tu aby pobrać ulotkę.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

 

Copyright by: EMEL 2009-2020 / Designed by: TORN Studio Grafiki